Republic of Ireland

Renshi Joe Burns - 4 Dan

e-mail: renshi.burns@kempo.nu

URL : www.kempo.nu